Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)

Regional Environment Office 13 (Chonburi)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวสารหน่วยงาน

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งชุดรถตรวจสอบฉุกเฉิน 5 ประตู ขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งชุดรถตรวจสอบฉุกเฉิน 5 ประตู ขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งชุดรถตรวจสอบฉุกเฉิน 5 ประตู ขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

แกลเลอรี่

เอกสารแนบ

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและ

ขนาดไฟล์:0.57 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 73 ครั้ง

เอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและ

ขนาดไฟล์:3.91 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 73 ครั้ง

ราคากลางชุดรถตรวจสอบฉุกเฉิน 5 ประตู แบบขับ

ขนาดไฟล์:0.37 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 75 ครั้ง

คุณลักษณะเฉพาะ ครุภัณฑ์ ชุดรถตรวจสอบฉุกเฉ

ขนาดไฟล์:4.16 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 74 ครั้ง