Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)

Regional Environment Office 13 (Chonburi)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวสารหน่วยงาน

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งชุดรถตรวจสอบฉุกเฉิน 5 ประตู ขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 1 รายการ วิธีคัดเลือก

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งชุดรถตรวจสอบฉุกเฉิน 5 ประตู ขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 1 รายการ วิธีคัดเลือก

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งชุดรถตรวจสอบฉุกเฉิน 5 ประตู ขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 1 รายการ วิธีคัดเลือก

แกลเลอรี่

เอกสารแนบ

ประกาศแผนซ้อครุภัณฑ์ครั้งที่ 3_0001

ขนาดไฟล์:0.49 Mb | ประเภทไฟล์: .jpeg | ดาวน์โหลด: 71 ครั้ง

ประกาศแผนซ้อครุภัณฑ์ครั้งที่ 3_0002

ขนาดไฟล์:0.44 Mb | ประเภทไฟล์: .jpeg | ดาวน์โหลด: 72 ครั้ง