Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)

Regional Environment Office 13 (Chonburi)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวสารหน่วยงาน

กิจกรรมทำบุญสำนักงาน ปี 2563

กิจกรรมทำบุญสำนักงาน ปี 2563

วันที่ 21 มกราคม 2563 นำโดยนายอาวีระ ภัคมาตร์ ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๓ (ชลบุรี) พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมทำบุญสำนักงาน นิมนต์พระสงฆ์มาเจริญพระพุทธมนต์พรมน้ำมนต์และถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป ณ ห้องประชุมไพลิน สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)

แกลเลอรี่