Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)

Regional Environment Office 13 (Chonburi)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวสารหน่วยงาน

ลงพื้นที่ตรวจสอบคุณภาพน้ำกรณีเกิดเหตุไฟไหม้เรือตรวจการณ์กองบังคับการตำรวจน้ำ

ลงพื้นที่ตรวจสอบคุณภาพน้ำกรณีเกิดเหตุไฟไหม้เรือตรวจการณ์กองบังคับการตำรวจน้ำ
วันที่ 7 มกราคม 2564 นายพัลลภ อัมพรไพบูลย์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ส่วนเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรปราการ และศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลจังหวัดสมุทรปราการ ลงพื้นที่บริเวณท่าเรือกองบังคับการตำรวจน้ำสมุทรปราการ ตำบลบางด้วน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ กรณีเกิดเหตุไฟไหม้เรือตรวจการณ์บริเวณท่าเรือกองบังคับการตำรวจน้ำ ซึ่งเทศบาลนครสมุทรปราการ ได้ประสานหน่วยงานข้างเคียงนำรถดับเพลิงมากกว่า 15 คัน ฉีดดับเพลิงไฟที่ลุกไหม้เรือตรวจการณ์ของกรมสรรพสามิตและเรือตรวจการณ์ของกองบังคับการตำรวจน้ำซึ่งจอดเทียบท่าเรือในกองบังคับการตำรวจน้ำ ต้นเพลิงได้ลุกไหม้จากเรือตรวจการณ์ของกรมสรรพสามิตซึ่งมาฝากจอดอยู่ และลุกลามไหม้เรือตรวจการณ์ของกองบังคับการตำรวจน้ำซึ่งจอดอยู่ข้างเคียงได้รับความเสียหายทั้ง 2 ลำ เจ้าหน้าที่เร่งนำเรือตรวจการณ์ที่จอดข้างเคียงออกจากที่เกิดเหตุเพื่อไม่ให้เกิดไฟลุกลาม และจะประสานกองพิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบหาสาเหตุของเพลิงลุกไหม้ครั้งนี้ ในส่วนของสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี) ได้ลงพื้นที่ดังกล่าวเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงบริเวณที่เกิดเหตุพบว่า เรือตรวจการณ์สรรพสามิต 3 ซึ่งเป็นต้นเพลิงจมอยู่ ส่วนเรือตรวจการณ์ของกองบังคับการตำรวจน้ำ ชื่อ เรือจ่าแสนยบดี 1101 ถูกไฟไหม้ ทั้งนี้ สำนักงานฯ ได้ทำการตรวจวัดคุณภาพน้ำ จำนวน 3 จุด ดังนี้
จุดที่ 1 จุดเรือล่ม ความลึก 1 เมตร พิกัด 13.611717N,100.587446E
จุดที่ 2 เหนือจุดเกิดเหตุ ความลึก 1 เมตร ห่างออกไป 200 เมตร พิกัด 13.611727N,100.585021E
จุดที่ 3 ใต้จุดเกิดเหตุ ความลึก 1 เมตร ห่างออกไป 500 เมตร พิกัด 13.6085458N,100.5911070E
ขณะตรวจสอบพบว่าคุณภาพน้ำทั้ง 3 จุด อยู่ในเกณฑ์ปกติและไม่พบคราบน้ำมัน โดยค่าออกซิเจนละลาย อยู่ในช่วง 4.39-5.54 mg/L ค่าความเป็นกรด-ด่าง อยู่ในช่วง 6.77 – 7.39 ค่าความเค็ม อยู่ในช่วง 22.29 – 23.01 ppt ค่าความนำไฟฟ้าของน้ำ อยู่ในช่วง 35.31 – 36.66 mS/cm

ภาพ/ข้อความ ส่วนเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม : รายงาน

แกลเลอรี่