Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)

Regional Environment Office 13 (Chonburi)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวสารหน่วยงาน

ลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติ

ลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติ

วันที่ 24-25 พฤษภาคม 2564 ส่วนเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี) ลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติ พร้อมทำความสะอาด ณ สถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำบ้านโพธิ์ อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา พบว่า ฐานตู้เป็นสนิมจนผุ สถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำวัดละหารไร่ อ.บ้านค่าย จ.ระยอง พบว่า หัววัดค่า​ DO​ เริ่มมีรอยแหว่ง สถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำเทศบาลบ้านค่าย อ.บ้านค่าย จ.ระยอง พบว่า หัววัดค่า​ pH​  วัดค่าได้สูงผิดปกติ​ และสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำวัดท่าหลวงล่าง อ.มะขาม จ.จันทบุรี พบว่า ระบบปั้มน้ำไม่ทำงาน และวันที่/เวลาในระบบส่งข้อมูลไม่เป็นเวลาปัจจุบัน​

ภาพ/ข้อความ : ส่วนเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม : รายงาน

แกลเลอรี่